• Cạnh tranh công bằng
  trên GTV Plus
  Kết nối đam mê
  xoá nhoà khoảng cách
 • Cạnh tranh công bằng
  trên GTV Plus
  Kết nối đam mê
  xoá nhoà khoảng cách
 • Cạnh tranh công bằng
  trên GTV Plus
  Kết nối đam mê
  xoá nhoà khoảng cách
Tải GPlay

Trải nghiệm GTV Plus

GTV Plus Application
Update tính năng 15/4/2020

Cập nhật tính năng mua, tặng VIP và Level cho bạn bè.

Mua VIP, Level dễ dàng hơn tại website và trên ứng dụng.

Tìm kiếm bạn bè, theo dõi hoạt động của bạn bè dễ dàng hơn.

Update chức năng block và unblock bạn bè.

Fix lỗi tồn tại trên kênh chat thế giới, chat trong game room, chat riêng bạn bè.

Nâng cấp hạ tầng máy chủ, ổn định - mượt hơn ở các room AOE, Warcraft 3, CS.

Thêm các tính năng chống hack, giảm tải các tác động xấu tới GTV Plus ở các game AOE, War3.

Update các room yêu cầu có VIP và level cao để phân chia trình độ của người chơi.

Tải ngay GTV Plus bản mới nhất !
 
19006616